Español   
Empresa     /    Situació    /    Links    /    Contacte   
 

Serveis

Comptable
Comptabilitats i seguimient...
Fiscal
Impostos i tramitació...
Laboral
Nómines, contractes, prestacions...
Ajudes i subvenciones
Relacions amb les Administracions...
Altres serveis
Cursos tutorías...
 
 
 

Empresa

PEY & ABRES ASSOCIATS S.L.

La filosofia de la nostra assessoria ha estat sempre prestar una atenció directa i personalitzada a les empreses, per tal de facilitar les seves tasques administratives i fiscals, un camp que augmenta dia a dia de complexitat i que requereix una atenció més experta i més professionalitzada.

Actualment la nostra assessoria, adaptada a les noves tecnologies, ha pres la denominació de “PEY & ABRES ASSOCIATS S.L.” i ha iniciat una fase d’expansió i consolidació qualitativa i quantitativa, amb l’obertura de noves instal·lacions al carrer Llobregat, nª 2 de Figueres, que milloren l’accessibilitat als seus serveis.