Español   
Empresa     /    Situació    /    Links    /    Contacto   
 

Serveis

Comptable
Comptabilitats i seguimient...
Fiscal
Impostos i tramitació...
Laboral
Nómines, contractes, prestacions...
Ajudes i subvenciones
Relacions amb les Administracions...
Altres serveis
Cursos tutorías...
 
 
 

Serveis - Comptable

  • Posada en funcionament de comptabilitats i el seu seguiment.
  • Mecanització de comptabilitats al nostre despatx.
  • Mecanització de comptabilitats al seu despatx.
  • Assessorament i tutoria comptable a domicili.
  • Preparació i elaboració dels llibres oficials i registres comptables obligatoris i la seva presentació al Registre Mercantil.