Español   
Empresa     /    Situació    /    Links    /    Contacto   
 

Serveis

Comptable
Comptabilitats i seguimient...
Fiscal
Impostos i tramitació...
Laboral
Nómines, contractes, prestacions...
Ajudes i subvenciones
Relacions amb les Administracions...
Altres serveis
Cursos tutorías...
 
 
 

Serveis - Ajudes y subvencions

  • Relacions amb les Administracions Públiques (Hisenda, Seguretat Social, Generalitat).
  • Sol•licitud de Subvencions.